ST-kurser, Övriga kurser

Molekylär onkologifrån organ till signalväg i klinisk vardag

Steningevik Konferens

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom tumörbiologi, diagnostik, patologi och kliniska data inom onkologin. Kursen riktar sig till läkare som är i slutet av sin  ST-utbildning eller är färdiga specialister inom onkologi, patologi och lungmedicin. Godkänd av Lipus.

Läs mer här (pdf)

Annonser ▾