Övriga kurser

Palliativ vård och omvårdnad

Stockholm

En kursdag för dig inom äldrevården
Målgrupp: Sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinsk personal samt andra inom vård och omsorg och primärvård.
Läs mer här (pdf)

Annonser ▾