ST-kurser

ST-kurs i Maligna gliom

Stockholm - Läs mer

Plats: Nordic C Hotel, Vasaplan 7, Stockholm

Kursledare: Sofia Hylin (neurolog), Roger Henriksson (onkolog), Michael Strandéus (onkolog), Magnus Olivecrona, (neurokirurg)

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare inom neurokirurgi, neurologi och onkologi och i andra hand till blivande specialister inom internmedicin, neuropatologi, neuroradiologi och rehabiliteringsmedicin. Prioritet ges åt dem som kommit en bit i sin utbildning.

Kursavgift: Kursavgiften är ännu ej fastställd men blir ca 4 500 kr exkl moms och skall vara betald innan kursens start, detta för att garantera din plats. Avgiften inkluderar logi, kaffe, luncher samt en gemensam kursmiddag.
Hotellrum finns bokade på konferenshotellet – Nordic C. Om du väljer att inte övernatta på hotellet är kursavgiften ca 3 900 kr. Kursmiddagen är en del av kursen och diskussionerna fortsätter under middagen, därför är närvaro obligatorisk.
Varje deltagare betalar sina kostnader för resor.

Max antal kursdeltagare: 35 personer

Hotellrum: Ingår i kursavgiften

Ytterligare information finner du på www.cancerakademin.se

Annonser ▾