Övriga kurser

Terapiinriktad utbildning i lungcancer

Lejondals Slott, Bro

Varje år får ca 4.000 personer diagnosen lungcancer och det är den femte vanligaste cancerdiagnosen i
Sverige. Även om femårsöverlevnaden har förbättrats de senaste åren, är prognosen för lungcancer mycket sämre än för många andra tumörgrupper.
Roche AB erbjuder denna utbildning och Svensk Onkologisk Förening rekommenderar kursen som en fort-
bildning för läkare som behandlar lungcancerpatienter. Dessa två intensiva utbildningsdagar är i huvudsak inriktade på behandling av lungcancer, men kommer också att beröra ämnen som nya diagnostiska
metoder samt det nationella lungcancerregistret som ett verktyg för kvalitet och forskning. Kursen ges i
form av föreläsningar, patientfall och diskussioner

Läs mer här (pdf)

Annonser ▾