Forskningsanslag att söka!

Fonden mot prostatacancer har som syfte att stödja svensk prostatacancerforskning, utveckla kompetensen hos vårdpersonal inom prostatacancervården samt genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer.
Ansök om forskningsanslag för 2016 senast den 15 november.
Mer information på www.prostatacancerforbundet.se

Annonser ▾