Forskningsstipendium inom Gynekologiska tumörsjukdomar

Svenska Sällskapet för Gynekologisk onkologi (SSGO) utlyser med stöd av Roche
AB ett årligt stipendium på 100000 kronor. Stipendiet syftar till att stödja klinisk
forskning inom Gynekologiska tumörsjukdomar.

Sista ansökningsdag är 30:e oktober 2016
Läs mer här (pdf)

Annonser ▾