Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi (SSGO)

Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi (SSGO), är en intresseförening för personer som har sin huvudsakliga verksamhet inom gynekologisk cancersjukvård.

Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom gynekologisk onkologi genom att:

  • verka för utbildning och undervisning i gynekologisk onkologi.
  • uppmuntra och främja forskning och utveckling inom området.
  • sprida kunskap och information i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet inom gynekologisk onkologi.
  • befrämja gott nationellt, nordiskt och internationellt samarbete inom området.

Alla läkare som arbetar med gynekologisk onkologi är varmt välkomna att söka medlemskap i SSGO genom att kontakta ordförande eller sekreterare (vg se nedan). Nya medlemmar upptas i föreningen i samband med nästkommande årsmöte. Medlemsavgiften ligger för närvarande på 150 SEK / år.

Föreningens stadgar

SSGO har även ett samarbete med The European Society of Gynaecological Oncology (ESGO).
Via denna länk kan ni läsa mer om ESGO och deras arbete.

Länk till NSGO

IGCS https://igcs.org/

Annonser ▾