Cathrine Everts Forskningsstiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja kliniskt viktig medicinsk forskning, utveckling och/eller innovationer som är direkt tillämpliga i vården för att förbättra diagnostik, behandling, hantering och livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom. Läs mer här...

Läs mer

Handlingar till årsmötet

Här finns årsmöteshandlingar inför årsmötet som äger rum onsdagen 20/3 SOF Revisionsberättelse Resultat-balansräkning Årsberättelse Agenda årsmötet

Läs mer

SLUSG stiftelsen delar ut två stipendier till WCLC i Barcelona september 2019

Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse delar ut två stipendier på vardera 20000 kr för deltagande i det internationella lungcancermötet i Barcelona 7 – 10 september 2019. Läkare med inriktning mot lungcancer, gärna under specialistutbildning eller nybliven specialist, prioriteras. Stipendiater utses av SLUSG...

Läs mer

Nominera till Sjöbergpriset 2020

The Sjöberg Prize is awarded to scientists who have made major contributions to our knowledge about disease mechanisms, risk factors, the treatment or prevention of cancer. Nominations must be made electronically. The deadline for submissions is 1 May 2019. Read...

Läs mer

Sjöbergpriset 2019 – föreläsningar

Målinriktad behandling av cancer får Sjöbergpriset Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela cancerforskarna Dennis Slamon och Brian Druker 2019 års Sjöbergpris på en miljon US dollar. De två forskarna har utvecklat helt nya sätt att slå ut cancer och varit banbrytande...

Läs mer

Annonser ▾