Best of ASH

Det finns möjlighet för intresserade onkologer att vara med på Best of ASH Arlanda 9 februari, vg se hemsidan, http://www.sfhem.se/

Läs mer

Forskningsstipendium inom Gynekologiska tumörsjukdomar

Svenska Sällskapet för Gynekologisk onkologi (SSGO) utlyser med stöd av Roche AB ett årligt stipendium på 100000 kronor. Stipendiet syftar till att stödja klinisk forskning inom Gynekologiska tumörsjukdomar. Sista ansökningsdag är 30:e oktober 2016 Läs mer här (pdf)

Läs mer

Stipendier och forskningsanslag att söka!

Fonden mot prostatacancer har som syfte att stödja svensk prostatacancerforskning, utveckla kompetensen hos patientföreträdare och vårdpersonal inom svensk prostatcancervård samt genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer. Stipendier för kompetensutveckling kan sökas året om och delas kontinuerligt ut av Fonden...

Läs merAnnonser ▾