Stipendier och forskningsanslag att söka!

Fonden mot prostatacancer har som syfte att stödja svensk prostatacancerforskning, utveckla kompetensen hos patientföreträdare och vårdpersonal inom svensk prostatcancervård samt genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer. Stipendier för kompetensutveckling kan sökas året om och delas kontinuerligt ut av Fonden...

Läs mer

Annonser ▾