Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer

Fonden instiftades 2001 genom testamente av direktör Percy Falk, Stockholm. Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.
Anslag kommer att utdelas under mars månad 2016. Tillgängligt belopp för utdelning är 2 500 000 kronor.

För att komma i fråga för bedömning skall ansökan vara stiftelsen tillhanda senast den 22 oktober 2015.

Anvisningar för sökande samt ansökningsblanketter kan rekvireras från stiftelsens ordförande, civ.ing. Tomas Kramar, Huvudsta Strand 23C, 171 73 Solna, eller på mailadressen: tomas_kramar@hotmail.com

Annonser ▾