Reflektioner från ASCO

Post ASCO-mötet arrangeras i år den 25 augusti i Stockholm då nyheter från ASCO kommer att presenteras med fokus på betydelsen dessa nyheter kan i den kliniska vardagen. Anmälan kan göras på denna länk: http://cancerakademien.se/kurs2017postasco

I väntan på Post ASCO-mötet kan man ta del ett antal intervjuer med en rad svenska experter med fokus på vad som kom fram vid ASCO som genomförts av Pfizer.
Intervjuerna nås via länken: pfizerplay.com/onkologi

Annonser ▾