Svensk onkologisk förenings årsmöte

Medlemmar i Svensk Onkologisk Förening kallas härmed till årsmöte
onsdagen den 18 mars kl 12.00 – 13.00 i lokalen Kulturbageriet, Fika, Loungen, våning 5.
Kallelse till årsmöte 2015 (pdf)


Förslag till nya stadgar
finns tillsammans med styrelseprotokollet från 2 december 2014 under Mötesprotokoll Styrelsemöten.

Årsberättelsen för 2014 finns under Mötesprotokoll Årsmöten.

Annonser ▾