SWEDPOS – Cancerrehabilitering med fokus på prehabilitering och seneffekter

SWEDPOS anordnar en nationell konferens, 4-5 april i Uppsala, för personer som arbetar specifikt med cancerrehabilitering runt om i landet.
Denna gång kommer vi framförallt belysa nya avsnitt i Nationella vårprogrammet för cancerrehabilitering. Den kommer handla om vad och hur man kan arbeta med att förbereda patienter inför cancerbehandling och omhändertagande av seneffekter för vuxna. Konferensen är en mötesplats för att lära av varandra inom cancerrehabilitering i Sverige.

Läs mer här (pdf)

Annonser ▾