• Kallelse till årsmöte

  Medlemmar i Svensk Onkologisk Förening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 14 september kl. 09:25 – 10:15 via virtuellt Teams-möte. Länk till Teams-mötet finns i kallelsen till årsmötet.

  Klicka här för att se bilagor inför mötet. (endast för inloggade medlemmar)

  Kallelse
 • Viktigt angående Onkologidagarna

  Vi har hela tiden arbetat utifrån att det nationella strålmötet skulle kunna genomföras i enlighet med de nationella restriktioner som Folkhälsomyndigheter och regering beslutat. I dag står det dock klart att lokala och regionala restriktioner på flera håll har skärpts och kommer att finnas kvar vid tiden för vårt planerade möte. Något som bland annat omöjliggör deltagande för många kollegor.

  Läs mer här
 • Cancerläkaren

  (nytt namn på SOFs medlemstidning) Under "Tidningar" kan ni läsa senaste numret av Cancerläkaren  samt tidigare utgåvor av Svensk Onkologi.

  Läs mer här

Annonser ▾