ST-kurser, Övriga kurser

Molekylär onkologi – från organ till signalväg i klinisk vardag

Steningevik Konferens

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom tumörbiologi, diagnostik, patologi och kliniska data inom onkologin. Kursen riktar sig till läkare som är i slutet av sin ST-utbildning eller är färdiga specialister inom onkologi, patologi och lungmedicin.

Läs mer här (pdf)

Annonser ▾