Övriga kurser

Postgraduatekurs i nedre gastrointestinal cancer

Steningevik, Märsta

Vi vill inbjuda till kurs i nedre gastrointestinal cancer. Vår ambition med denna kurs är att täcka in hela fältet gällande handläggning av patienter med nedre gastrointestinal cancer. Kursen vänder sig främst till specialistläkare inom området, men ST-läkare antas i mån av plats (max 30 deltagare). Vi kommer att fokusera på nedre GI och på frågeställningar som rör den kliniska vardagen.
Sista anmälningsdag till kursen är 31 maj.

Mer info och program finns här

Annonser ▾