ST-kurser

ST-kurs i Övre GI-tumörer

Norrköping

För tredje gången arrangeras på uppdrag av SOF och GOF en heltäckande kurs i övre GI cancer för ST läkare i onkologi.

Plats: Villa Fridhem, Getå 1, 616 90 Åby — https://villafridhem.se/

Innehåll: Onkologiska behandlingsprinciper och multidisciplinära riktlinjer vid ÖGI cancer.

Målgrupp: ST läkare i onkologi. Deltagarantalet begränsas till ca 30 personer. För att kunna bidra till diskussion och få ut mest av utbildningen är det en fördel att vid kurstillfället ha viss klinisk erfarenhet av patienter med ÖGI tumörer.

Kursavgift: Kursavgiften är ännu ej fastställd, beräknas till ca 10 000 kr ex moms. Kursen startar vid lunch den 27 mars och avslutas till lunch den 30 mars. Avgiften inkluderar helpension (logi, kaffe, luncher, kursmiddagar, samt kursmaterial). Resor bokas och bekostas av varje deltagare.

Anmälan till kursen sker via www.cancerakademin.se Sista dag för anmälan 28 november 2022 – om kursen är fullbokad innan dess, så stängs anmälan tidigare.

Kursansvarig: Nils Elander, överläkare, Linköpings Universitet och Clatterbridge Cancer Centre NHS, Liverpool, Storbritannien.

Kontakt: Information angående praktiska arrangemang, anmälan och betalning: Annline Ohlsson, Cancerakademin: e-mail: annline.ohlsson@cancerforskningsfonden.se

Annonser ▾