Övriga kurser

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer – Uppskjuten

Klara stand, Stockhlom - Läs mer

P.g.a. rådande situation med Covid-19 är mötet uppskjutet till nästa år, 2021.
Fastställt datum meddelas senare
.

Syftet är att sammanfatta och uppdatera det aktuella kunskapsläget avseende olika aspekter av epitelial ovarialcancer.
Mötet riktar sig till läkare verksamma inom området gynekologisk cancer.

För mer information, maila till helena.thorngren@roche.com.

Annonser ▾