Cathrine Everts Forskningsstiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja
kliniskt viktig medicinsk forskning, utveckling
och/eller innovationer som är
direkt tillämpliga i vården för att förbättra
diagnostik, behandling, hantering
och livskvalitet hos ungdomar och
unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom.

Läs mer här (pdf)

Annonser ▾