Föreläsningar online

5 april 2022 Kl. 12.00-13.00
Ämne: Bröstonkologi

Moderator:
Renske Altena, Med. Dr., biträdande överläkare i onkologi och internmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Föreläsare:
Antonios Valachis, Docent, Överläkare i Onkologi, Örebro Universitetssjukhuset.
Ana Bosch Campos, Överläkare vid Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus. Forskare vid laboratoriet vid molekylär terapi i bröstcancer, Lunds Universitets cancercentrum.

Håll dig uppdaterad och anmäl dig här


26 april 2022 Kl. 12.00-13.00
Ämne: Uro-onkologi

Moderator, föreläsare och program tbd.

Håll dig uppdaterad och anmäl dig här


31 maj 2022 Kl. 12.00-13.00
Ämne: Lungonkologi

Moderator, föreläsare och program tbd.

Håll dig uppdaterad och anmäl dig här


28 juni 2022 Kl. 12.00-14.00
Ämne: Rapport från ASCO

Moderator, föreläsare och program tbd.

Håll dig uppdaterad och anmäl dig här


 

Annonser ▾