Föreläsningar 2022

5 april 2022
Ämne: Bröstonkologi

Moderator:
Renske Altena, Med. Dr., biträdande överläkare i onkologi och internmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Föreläsare:
Antonios Valachis, Docent, Överläkare i Onkologi, Örebro Universitetssjukhuset.
Ana Bosch Campos, Överläkare vid Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus. Forskare vid laboratoriet vid molekylär terapi i bröstcancer, Lunds Universitets cancercentrum.


26 april 2022
Ämne: Uro-onkologi

31 maj 2022
Ämne: Lungonkologi

Se föreläsningen från webbinariet via denna länk.


17 juni 2022
Ämne: Utbildnings-webbinarium inom Urotelial Cancer

Se föreläsningen från webbinariet via denna länk.


28 juni 2022
Ämne: Rapport från ASCO

Se alla föreläsningar från webbinariet via denna länk.


29 september 2022
Ämne: Palliativ medicin

Se föreläsningen från webbinariet via denna länk.


25 oktober 2022
Ämne: Gynekologisk Onkologi

Se föreläsningen från webbinariet via denna länk.


8 november 2022
Kardio-onkologi

Se föreläsningen från webbinariet via denna länk.


Annonser ▾