Immunterapi som behandlingsval vid NSCLC stadium IV

– implementering av nya data i daglig klinisk praxis

Lunchföreläsning och diskussion med Maximilian Hochmair

Webinar med livesändning från Nya Karolinska sjukhuset

Läs mer här

Annonser ▾