Kalender - Övriga kurser

Övriga kurser

Postgraduatekurs i nedre gastrointestinal cancer

Steningevik, Märsta

Vi vill inbjuda till kurs i nedre gastrointestinal cancer. Vår ambition med denna kurs är att täcka in hela fältet gällande handläggning av patienter med nedre gastrointestinal cancer. Kursen vänder sig främst till specialistläkare inom området, men ST-läkare antas i...

Läs mer


Övriga kurser

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Klara stand, Stockhlom - Läs mer

10 november 2021 Syftet är att sammanfatta och uppdatera det aktuella kunskapsläget avseende olika aspekter av epitelial ovarialcancer. Mötet riktar sig till läkare verksamma inom området gynekologisk cancer. Läs mer här (pdf)

Läs mer

Annonser ▾