Kalender - Övriga kurser

Övriga kurser

Karolinska Hematology Seminar XVIII

Såstaholm

In 2020, the Karolinska Hematology Seminar is organized for the eighteenth time. The seminar is a two-day meeting with the aim of offering State of the Art lectures by internationally leading experts in selected hematological areas. The lectures are followed...

Läs mer


Övriga kurser

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Klara stand, Stockhlom - Läs mer

Syftet är att sammanfatta och uppdatera det aktuella kunskapsläget avseende olika aspekter av epitelial ovarialcancer. Mötet riktar sig till läkare verksamma inom området gynekologisk cancer. Deltagande vid mötet är kostnadsfritt och anmälan görs senast den 30 september, genom att maila...

Läs mer

Annonser ▾