Kalender - ST-kurser


ST-kurser

Grundläggande cytostatikabehandling 2021

Lejondals slott, Bro - Läs mer

Kursen i grundläggande cytostatikabehandling riktar sig till ST-läkare i onkologi och syftar till att ge en översiktlig genomgång av cytostatikabehandlingens principer. Kursen omfattar två heldagar (utsträckta över tre arbetsdagar) och undervisningsformen är katedrala föreläsningar samt ett obligatoriskt casemoment med redovisning...

Läs mer

ST-kurser

Post-ESMO 2021

Digitalt - Läs mer

ESMO-kongressen är den mest inflytelserika onkologiplattformen utformad i Europa för kliniker, forskare, patientföreträdare och representanter för vårdbranschen från hela världen. Under mötet presenteras årets absolut viktigaste nyheter inom onkologin. Årets möte genomförs virtuellt. Läs mer här (pdf)

Läs mer

ST-kurser

Bröstcancerkurs 2021

Ev. digitalt - Läs mer

Utredning och behandling av bröstcancer Kursen riktar sig till ST-läkare inom onkologi och arrangeras av SOF i samarbete med BOF och Cancerakademin. Deltagarantalet begränsas till 30 personer. Alla ansökningar beaktas och i som första urval gäller antal månader som ST...

Läs mer

Annonser ▾