Svensk BröstOnkologiskFörening (BOF)

Ny medlem/mailadress? Maila helena.granstam-bjorneklett@regionvastmanland.se

Digital ST-kurs Bröstcancer 26-28/4 2021

Mer information om kursen finns på https://cancerakademin.se/evenemang/st-kurs-i-brostcancer-utredning-och-behandling-av-brostcancer/ där också anmälan sker. ST-läkare som tidigare anmält sig till den framflyttade kursen kommer att prioriteras. Schema kommer att läggas ut här och på Cancerakademin.se när det är spikat.

Annonser ▾