Ändamål

Föreningens ändamål är att inom området gastrointestinal onkologi främja den vetenskapliga utvecklingen, verka för likartade behandlingsprinciper runt Sverige grundade på god vetenskaplig evidens och en god utbildning.

Annonser ▾