Medlemmar

Till medlem kan antagas läkare i onkologisk verksamhet inom onkologi eller närstående specialiteter. Till adjungerad medlem kan antagas annan läkare eller medicinsk yrkesutövare inom onkologisk verksamhet samt företrädare för onkologin närstående områden.

Vill Du bli medlem kontakta: nina.cavalli-bjorkman@igp.uu.se

Annonser ▾