Medlemmar

Till medlem kan antagas läkare i onkologisk verksamhet inom onkologi eller närstående specialiteter. Till adjungerad medlem kan antagas annan läkare eller medicinsk yrkesutövare inom onkologisk verksamhet samt företrädare för onkologin närstående områden.

Vill Du bli medlem kontakta sekreterare Gustav Silander: gustav.silander@regionvasterbotten.se

Medlemskap kostar 200kr /år för specialistläkare och 100kr/år för ST-läkare eller annan yrkesgrupp. Medlemsavgiften betalas in på Nordea Plusgiro konto 39 48 98-1.

Annonser ▾