Riktlinjer 2021 Nya läkemedel vid gastrointestinal cancer

2021, GOF nya läkemedel, antagen av styrelsen[1]

Nya läkemedel vid gastrointestinal cancer: Gastrointestinal Onkologisk Förenings (GOFs) värdering av klinisk nytta 2021.

Antagna av GOFs styrelse 2021-11-12.

Annonser ▾