Riktlinjer 2022 Nya läkemedel vid gastrointestinal cancer

2022, GOF nya läkemedel, antagen av styrelsen

Nya läkemedel vid gastrointestinal cancer: Gastrointestinal Onkologisk Förenings (GOFs) värdering av klinisk nytta 2022.

Antagna av GOFs styrelse 2022-11-17.


2021, GOF nya läkemedel, antagen av styrelsen

Nya läkemedel vid gastrointestinal cancer: Gastrointestinal Onkologisk Förenings (GOFs) värdering av klinisk nytta 2021.

Antagna av GOFs styrelse 2021-11-12.

Annonser ▾