Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi (SSGO)

Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi (SSGO), är en intresseförening för personer som har sin huvudsakliga verksamhet inom gynekologisk cancersjukvård.

Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom gynekologisk onkologi genom att:

  • verka för utbildning och undervisning i gynekologisk onkologi.
  • uppmuntra och främja forskning och utveckling inom området.
  • sprida kunskap och information i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet inom gynekologisk onkologi.
  • befrämja gott nationellt, nordiskt och internationellt samarbete inom området.

Länk till NSGO

ESGO https://www.esgo.org/

IGCS https://igcs.org/

Annonser ▾