De tilldelas nytt SOF-stipendium för forskning inom bröstcancer

Maria Ekholm, överläkare i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov, och Ioannis Zerdes, ST-läkare inom onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, får Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOFs) nyinstiftade forskningsstipendium inom onkologi för postdoktorer. Stipendiet på 200 000 kronor delades ut den 24 mars...

Läs mer

Nytt stipendium till stöd för cancerforskning

Pfizer AB delar tillsammans med Svensk Onkologisk Förening ut ett nyinstiftat stipendium inom området cancer – ”Pfizers onkologistipendium”. Det nyinstiftade stipendiet syftar till att premiera nyligen disputerade medlemmar av Svensk Onkologisk Förening som stöd för etablering som post doc (upp...

Läs mer

Kunskapsprogressionstest 2022

SOF erbjuder alla ST-läkare inom onkologi möjligheten till att bedöma egen teoretisk kunskapsprogression under utbildningen. Detta sker i år digitalt den 15 mars kl. 13.00. Anmäl dej via denna länk

Läs mer

Progresstest

Den 15 mars 2022 kommer att vara ett historiskt datum. Då kommer det första nationella kunskapstestet för ST-läkare att genomföras. SOF:s utbildningsansvariga Daria Glaessgen har tillsammans med ST-studierektorerna arbetat med att ta fram ett test som kan hjälpa till att...

Läs mer

Nominera bästa handledare!

Ni är välkomna att nominera såväl kliniska som vetenskapliga handledare. Prisutdelning sker under Onkologidagarna 2022. Nominering skickas senast den 21/2 2022 till Gustav Ullenhag, gustav.ullenhag@igp.uu.se

Läs mer

Annonser ▾