State of the Art (SOTA) Ovarialcancer – Uppskjuten

P.g.a. rådande situation med Covid-19 är mötet i november uppskjutet till nästa år, 2021. Fastställt datum meddelas senare. Syftet är att sammanfatta och uppdatera det aktuella kunskapsläget avseende olika aspekter av epitelial ovarialcancer. Mötet riktar sig till läkare verksamma inom...

Läs merAnnonser ▾