Nationellt strålmöte i september

Inför sommar och semester önskar styrgruppen för det nationella projekt som initierats för att stärka svensk strålbehandling skicka en kort sammanställning av vad som är på gång i svensk strålbehandling. Styrgruppen består av företrädare för chefsrådet i onkologi, RCC, Svensk Onkologisk Förening, Sjuksköterskor i Cancervård, Svenska sjukhusfysikerförbundet och Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling:

  • Styrgruppen har till RCC i samverkan lämnat ett förslag att göra strålbehandling till en del av regeringens årliga särskilda satsning på cancervården, innehåller bland annat ett förslag att genomföra en fördjupad jämförelse av situationen i övriga nordiska länder
  • Styrgruppen har också öppnat en hemsida för att samla frågor och information om vad som händer inom svensk strålbehandling https://onkologi.org/stralbehandling/
  • Cancerfonden har gjort en stor satsning för att finansiera forskning om klinisk strålbehandling  https://www.cancerfonden.se/forskning/for-forskare/sok-anslag-for-forskare/anvisningar-stralbehandlingsforskning
  • Den planeringsgrupp som bildats med stöd från Cancerfonden, bjuder in till ett nationellt strålmöte i Uppsala den 16 september som man hoppas ska bli det första i en lång rad för att samla företrädare för både forskning och klinik för att kunna driva på utvecklingen
  • RCC har ställt sig bakom en arbetsgrupp med uppdrag att upprätta en nationellt likvärdig utbildning för strålsjuksköterskor

Annonser ▾