Om Sof

Svensk Onkologisk Förening (SOF) grundades 1976 och utgör sektionen för Onkologi i Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är tvärvetenskaplig och har medlemmar från flera medicinska discipliner samt från läkemedelsföretag med onkologisk inriktning.

Ansökan om medlemskap sker elektroniskt.

Föreningens årsmöten är förlagda till Onkologidagarna där styrelse och övriga förtroendevalda utses. Årligen utdelar föreningen i samarbete med sponsorer ett flertal stipendier.

Annonser ▾