Video från post ESMO

Agenda

– Välkomna, Niklas Lundblad, Mediahuset / Daria Glaessgen, Utbildningsansvarig SOF

– Bröstcancer Henrik Lindman Akademiska Sjukhuset Uppsala

– GI-cancer Jakob Eberhard Skåne Universitetssjukhuset

– Lungcancer Luigi de Petris Karolinska Universitetssjukhuset

Annonser ▾