Resebidrag

Sök resebidrag för kongressresor!
Förlaget som ger ut Cancerläkaren, Mediahuset i Göteborg AB, har generöst beviljat medel för medlemmar i SOF som bevakar onkologiska kongresser.
Den som söker resebidrag förpliktigar sig att skriva ett mötesreferat som sedan publiceras i Cancerläkaren. I första hand utgår bidrag för resor till ASCO, ASTRO, ESMO, ESTRO och ECCO, men även bidrag för resor till andra kongresser av intresse för vår läsekrets kan beviljas.
Maila till redaktören Kjell Bergfeldt på kjell.bergfeldt@skandion.se och berätta om vilket möte du skulle vilja bevaka samt uppskattad kostnad för resa och uppehälle.
Som max beviljas 10 000 kronor per kongressresa. God framförhållning uppskattas! Välkommen med din ansökan om resebidrag.

Annonser ▾