SOF gör podd från ESMO

Nu kan ni snart lyssna på poddar från ESMO. Svensk Onkologisk Förening provar tillsammans med Mediahuset en ny modell för att sprida nyheter och uppdateringar från de stora konferenserna.
Renske Altena, onkolog på Karolinska i Stockholm och som alla känner från SOF:s webbinarier, kommer att leda podd-samtalen från ESMO i Paris den 10-13 september och tala med de svenska Post ESMO-delegaternas om deras upplevelser och intryck från mötet, vad som varit särskilt intressant och vad som kan tänkas ändra våra behandlingar. Poddarna kommer att finnas tillgängliga från den 26 september på www.onkologi.org

Fördjupade analyser och presentationer av alla nyheter från ESMO kommer sedan att ges på Post ESMO-mötet, som hålls i Stockholm den 28 september av den svenska Post ESMO-gruppen. Mer om mötet finns att läsa i nr 3 av Cancerläkaren.

Anmälan till Post ESMO-mötet kan göras genom Monica.Sandstrom@umu.se

Annonser ▾