SOF ST-kurs Akut Onkologi

Välkommen till SOFs distansutbildning om Akut Onkologi 22-23 mars 2021

Måndag 22/3 08.00-16.30

08.00-08.50  Introduktion föreläsning • Daria Glaessgen + Patientfall, ST läkare

09.00-09.45  Cytostatikainducerad neutropeni • Hans Hagberg/Akademiska

10.00-10.50  Tromboembolism/Blödningar • Maria Bruzelius/NKS

11.00-12.00  Elektrolytrubbningar Ca, Na, K • Jan Melin/Akademiska

Lunch

13.00-14.00  Akut buk • Peter Cashin/Akademiska

14.10-15.00  Akut psykiatri: akut förvirring tillstånd, suicidrisk, akuta förvirringstillstånd
Karin Stolare/Akademiska

15.15-16.30  Patientfall presentationer


Tisdag 23/3 08.30-12.15

08.30-09.30  Immunoterapi relaterade biverkningar • Daniel Molin/Akademiska

09.40-10.20  Medullakompression • Hans Hagberg

10.30-11.10  Organsvikt: lunga, njure, leversvikt • Hans Hagberg

11.15-12.15  Patientfall presentationer + Quiz

Annonser ▾