Rekommendationer/målbeskrivningar

Målbeskrivning SOF 2021

Målbeskrivning – Gynekologisk onkologi SOF’s rekommendationer 160531

Jourtjänstgöring under ST-utbildning i Onkologi 190319

För att hitta lämpliga ST-projekt rekommenderas kontakt med studierektor för aktuell ort, se flik om studierektorer under ST-sidan.

Annonser ▾