Välkommen till SofT

Nätverk för ST-läkare i onkologi och gynekologisk onkologi

SofT är en ordlek med två förkortningar; SOF = svensk onkologisk förening och ST = specialisttjänstgöring. SofT är ett nätverk som formellt bildades under onkologidagarna i Västerås i mars 2002 av intresserade ST-läkare från hela landet.

SofT fungerar sedan starten som ett nätverk, detta för att slippa onödig byråkrati. I framtiden kanske en regelrätt förening är att föredra eftersom risk finns att ett nätverk dör ut då entusiasterna slutar/blir färdiga specialister.

Tanken med SofT är att verka för att öka kvaliteten i ST-utbildningen inom onkologi för alla i landet, genom samarbete och utbyte av erfarenheter. Nätverket har bestått av en kontaktgrupp med kollegor från olika delar av landet, med målsättningen att ha med en person från varje utbildningsklinik. I praktiken har SofT varit vilande sedan 2009/2010, men nu är det dags att ta nya tag. Ett upprop kommer att publiceras i SOF:s tidning Svensk Onkologi i september 2015.

Har du tankar och idéer om hur SofT skulle kunna fungera eller vill du engagera dig på annat sätt så hör av dig till oss så kan vi förmedla kontakter till andra intresserade!

För att bli medlem i SofT måste du vara medlem i SOF. Medlemskap i SofT är kostnadsfritt, medan medlemskap i SOF kostar 200 kr/år.

Med vänlig hälsning
Anastasios Papadopoulos och Jenny Jönsson
ST-läkare i onkologi och ST-representanter i SOF:s styrelse

Nyhetsbrev

Annonser ▾