Svensk strålbehandling behöver stärkas

Strålmötet blir digitalt

Restriktionerna kopplade till den pandemi vi genomlever har gjort att planerna för det nationella strålmötet den 16 september har fått ändras. Möte blir digitalt med ett mindre program där huvudpunkten är bildandet av en nationell multiprofessionell förening för svensk strålbehandling.
Anmälan är öppen till den 10 september och görs till Kjell.Bergfeldt@skandion.se


Situationen inom svensk strålbehandling har uppmärksammats på många håll det senaste året. Bland annat genom den rapport som en expertgrupp lade fram 2020. Läs den här

Där uppmärksammades att Sverige halkat efter andra länder när det gäller vetenskaplig aktivitet inom klinisk strålbehandling, bland på grund av en klinisk och akademisk kompetensbrist. Liknande beskrivningar fanns även i en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten 2016. Läs den här

Nationellt projekt
Som en följd av dessa rapporter har Nationella chefsrådet i onkologi tillsammans med RCC i samverkan, Svensk Onkologisk Förening, Sjuksköterskor i Cancervård och Svenska sjukhusfysikerförbundet startat ett projekt med syfte att framtidssäkra svensk strålbehandling. Projektet har fyra mål och avrapporterar genom återkommande nyhetsbrev.

Aktuell enkät
Bristen på högspecialiserad kompetens i svensk cancervård bekräftades våren 2021 genom en enkät bland landets onkologiska kliniker där även bristen på strålsjuksköterskor och sjukhusfysiker dokumenterades (läs enkätsammanställningen).

Nationellt strålmöte
En planeringsgrupp har bildats baserad på den expertgrupp som stod bakom rapporten. Med stöd från Cancerfonden organiserar gruppen ett nationellt strålmöte i anslutning till onkologidagarna. Ett preliminärt program kan läsas här liksom en länk till anmälan.

Satsning på forskning
Cancerfonden har också gjort en satsning på strålbehandling genom utlysning av bidrag till forskningsprojekt. Länk till Cancerfonden
Cancerfonden har också aviserat utlysning av ytterligare fellowships som stöd till forskare inom strålbehandling.

ESTRO lyfter behovet
Även om flera länder satsat och satsar på både forskning och modern utrustning för strålbehandling så menar den europeiska strålonkologiska organisationen ESTRO att de problem man noterat här i Sverige även finns i andra länder i Europa. Under rubriken ”Marie Curie Legacy” presenteras en rad aktiviteter som lyfter behovet av att fortsätta utveckla strålbehandlingen. Länk till ESTRO

Nyhetsbrev svensk strålbehandling
Det händer mycket inom svensk cancervård, inte minst inom strålbehandling där flera aktiviteter dragits igång för att stärka utvecklingen inom svensk strålbehandling. Det gäller främst kompetensförsörjning där flera uppmärksammade rapporter pekat på en oroande utveckling där Sverige tappar i jämförelse med andra länder.
I denna spalt kommer styrgruppen för det nationella projektet ”En framtidssäkrad svensk strålbehandling” att uppdatera information om utvecklingen. Läs senaste nyhetsbrevet

Annonser ▾