Sverige har fått en strålonkologisk förening

På grund av pandemin fick det planerade strålmötet i Uppsala ställas in. Det ersattes av ett digitalt möte med cirka 80 deltagare. Huvudpunkten på mötet var frågan om att bilda en multiprofessionell förening för att driva utvecklingen inom svensk strålbehandling.

Beslutet var enhälligt och mötet tillsatte en interimsstyrelse med uppdrag att leda uppbyggnaden av föreningen det första året. Till ordförande utsågs Silke Engelholm, verksamhetschef för den samlade onkologiska vården vid universitetssjukhuset i Lund.

Läs mer här

Annonser ▾