Stipendier/anslag

Aktuella utlysningar från GOF och Svenska Lungcancerstudiegruppen, se nedan!

GOF:s forskningsstipendium 2021, läs mer här:

GOF:s forskningsstipendium 2021

Stipendium för resekostnader till WCLC 2021. Stipendium_WCLC

GOF:s stipendium för bästa avhandling, läs mer här:

GOF:s stipendium för bästa avhandling 2021.

Annonser ▾