Stipendier/anslag

Aktuella utlysningar från GOF och Svenska Lungcancerstudiegruppen, se nedan!

Stipendium för resekostnader till WCLC 2021, läs mer här:
Stipendium_WCLC

GOF:s forskningsstipendium 2021, läs mer här:
GOF:s forskningsstipendium 2021

GOF:s stipendium för bästa avhandling, läs mer här:
GOF:s stipendium för bästa avhandling 2021.

Annonser ▾