Viktigt angående Onkologidagarna

Kära vänner.
Det är med sorg i hjärtat som vi tagit beslut att än en gång flytta fram Onkologidagarna.
Det är vår innerliga förhoppning att vi ska kunna ses i vecka 12 nästa år och att de begränsningar som pandemin medfört för våra möjligheter att mötas, då ska vara borta.

Vi har hela tiden arbetat utifrån premissen att Onkologidagarna går att genomföra i enlighet med de nationella restriktioner som Folkhälsomyndigheter och regering beslutat. I dag står det dock klart att restriktionerna på vissa håll skärps och inte kommer att vara borta till vårt planerade möte, vilket bland annat omöjliggör deltagande för kollegor i stora delar av landet.

Till alla som bidragit i planering och förberedelser, till föreläsare och till sponsorer vill vi rikta vårt varma tack och en förhoppning att ni är beredda att vara med oss när vi planerar och genomför nästa års onkologidagar. Vi planerar att så väl anmälningar som föreläsare och övrigt program ska följa med till mötet i vår, som även det kommer att hållas i Uppsala.

Vi undersöker möjligheterna att inbjudna hedersföreläsare ska kunna ges föreläsningar digitalt. Mer information om detta följer, liksom mera information om vad flytten av Onkologidagarna innebär.

De årsmöten i Svensk Onkologisk Förening och Sjuksköterskor i cancervård som planerats under Onkologidagarna kommer att genomföras digitalt. Särskild kallelse kommer.

Med vänliga Hälsningar

Signe Friesland, Ordförande, Svensk onkologisk förening
Helena Ullgren Ordförande, Sjuksköterskor i cancervård
Katarina Karlsson, Sjuksköterskor i cancervård
Gustav Ullenhag, vetenskaplig sekreterare, Svensk onkologisk förening

Strålmötet ställs in

Vi har hela tiden arbetat utifrån att det nationella strålmötet skulle kunna genomföras i enlighet med de nationella restriktioner som Folkhälsomyndigheter och regering beslutat. I dag står det dock klart att lokala och regionala restriktioner på flera håll har skärpts och kommer att finnas kvar vid tiden för vårt planerade möte. Något som bland annat omöjliggör deltagande för många kollegor.

Behovet av ett nationellt strålmöte är så stort att vi undersöker möjligheterna att genomföra ett digitalt möte med ett begränsat program den 16 september. Mer information följer inom kort.

Till alla som bidragit i planering och förberedelser, till föreläsare och till medverkande industriföreträdare vill vi rikta vårt varma tack med en förhoppning att ni är beredda att vara med oss när vi planerar kommande evenemang och möten inom svensk strålbehandling.

För planeringsgruppen

Kjell Bergfeldt, MD. PhD.

Annonser ▾